“தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்” யார்யா அப்படி சொன்னாங்க??

விக்னேஷ், கார்த்திக் இருவருக்குமே தமிழ்தான் இரண்டாம் மொழியாகப் பள்ளியில் நாங்கள் தேர்ந்த்தெடுத்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் வசித்து, தமிழே சரிவர பேசத் தெரியாமல், எழுதத் தெரியாமல், ஹிந்தி அல்லது பிற மொழிகளை இரண்டாம் மொழியாகக் கற்க எனக்கும் வைத்திக்கும் உடன்பாடு இல்லை. ஆரம்பத்தில், இருவரும் சற்று கஷ்டப்பட்டாலும், பின்னர் அவர்கள் தமிழை விரும்பிப் படிப்பார்கள் என்று நினைத்தோம். வயது ஏறஏற அவர்களின் தமிழ்ப்பற்றும் அதிகமாகும் என்று நாங்கள் நினைக்க, அவர்களுக்கோ, அதற்கு நேர்மாறாக, அதிகம் படிக்க வேண்டுமே என்ற காரணத்தினாலேயே தமிழ் மீதான வெறுப்பு ரொம்ப அதிகமானது.

நேற்றிரவு, தொலைக்காட்சியில் பழைய திரைப்படப் பாடல்களை ஒளிபரப்பிய போது, “தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்” என்ற இனிமையான பாடல் ஒளிபரப்பானது. எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று பார்த்தால், பாடல் முடிந்தவுடன், கார்த்திக் அவன் அண்ணனிடம், “யார்டா இப்படி சொன்னாங்க, “தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்”, அது actuallaa “”தமிழுக்கும் போர் என்று பேர்” என்று மாற்றிப் பாடுகிறான்.

நான் என் பள்ளி நாட்களை எண்ணிப் பார்க்கிறேன்…என் தமிழ் ஆசிரியர்களையும் அவர்களின் வகுப்புகளையும் இன்றும் எண்ணிப் பார்த்து பரவசமடையும் நிலையில் தான் இருக்கிறேன்!! 12ம் வகுப்பில் பிற முக்கிய பாடங்கள் இருப்பினும், தமிழாசிரியையின் வகுப்பை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பேன்! கம்ப இராமாயணமும், சிலப்பதிகாரமும், இன்னும் பல காப்பியங்களும், காவியங்களும் என் நெஞ்சில் நீங்கா இடம் பெற்றுள்ளன.

யாராவது வந்து என் பசங்களுக்கு தமிழ் ஆர்வத்தை ஊக்கிவிடுங்களேன்!! ப்ளீஸ், ப்ளீஸ்!!

Advertisements

Karthik’s Dasavadharam

Karthik is turning 10 this June 18th.  It is hard to see that TEN full years have passed by.  With the first kid a boy, I was expecting a girl inside by tummy during 2002 June.  But Vythi’s close friend was sure that it is going to be Lord Muruga who will be born, because without him, we weren’t a complete Shiva family(Vythianathan – Lord Siva, Uma – Parvathy, and elder son, Vignesh – Lord Ganesha)!! So, Karthik, who was expected by me as Kirthiga, happily came into this world on June 18th 2002.

Karthik, as his name suggests Lord Muruga, should have six different faces.  But my Karthik has more!! May be it gets difficult to count as he keeps growing…

Let me try to highlight the TEN AVATARS of my cute little Karthik:

  • EEE (Ever Energetic Extrovert) In the past ten years, I have never seen Karthik awake without doing anything. Right from the moment he gets up until he hits the bed, he cannot remain idle even for a second.
  • A Shane Warne in his cricket class: Karthik had been going for Cricket coaching class for the past three years..Initially, he used to switch between fast bowling and leg spin bowling. Finally, his coach said that he can practice to become a leg spin bowler as he was better in that.  His bowling style had impressed his coach who now calls him as “Shane Karthik” comparing him with the legendary Shane Warne.
  • Notorious Karthik in School: This avatar requires a separate series of posts to describe every event that made me and my better half to stand in front of Karthik’s teacher/school principal on several occasions for various reasons…To highlight one, while in UKG, Karthik’s class teacher had gone out of the class for a few minutes during the first period of the day.  He immediately formed a gang, and started singing and dancing to a popular Vijay song at that time, “Pokkiri Pongal”. The kids refused to go their places even when the teacher had returned.  The class teacher complained to the principal. And she rang me to come and meet her immediately.  I had just left the two kids at school and reached office when the call came.  I had to rush back to school to meet the authorities…Till date, not even a single year has passed by without any complaints at school!!
  • A enthusiastic dancer: He loves dancing…Waits for stage and wherever he finds one, we can see him dancing to any tune that his played.
  • Mridangam player: As a kid, he was over energetic and his Pre-school teacher advised us to put him into something which might drain some good amount of his energy.  Being a music lover, I thought I will make him attend Mridangam classes. At 3, he was the youngest in his group to play Mridangam…He has got it into his heart and soul that his hands involuntarily keeps playing upon his body some musical note or the other!!
  • A decent swimmer: Although, we have a swimming pool in our apartment, we never taught the kids formal swimming. Vythi was initially with the kids for a few days until they came out of the fear towards water. But Karthik grabbed every opportunity in the pool, made friends with elders around and mastered the art of swimming in various styles.  His everyday activity this summer holidays, has been swimming for hours together with his friends.
  • Art/Book lover: He loves art and craft work – does them with great passion….Loves to read a lot…(may be taken after me!!)
  • Beautiful Brother: The two boys fight with each other quite often, but cannot be without one another’s company! Whenever Vignesh goes out somewhere and is not seen for a few minutes, Karthik would get tensed and keep on nagging me about Vignesh, until he sees his brother coming towards us!
  • Great friend: He is a guy who can win friends easily.  He is the most wanted kid in our apartment.  Be it a small five year old girl who lives opposite our house or a fifteen year old boy calling to play cricket, he has friends in many age groups and adjusts himself according to the group he is in.
  • a Loving son: What else do, we as parents need?? He is always concerned, loving and at the same time pestering to play this or that or buy some stuff or the other. He is IRRESISTABLE!!

Would love to see many more avatars of my cute little darling!!

Nostalgic moments today!

School reopened today for Vignesh.  He is into his 8th standard.  He was wearing full pants for uniform for the first time!! My memories went back ten years….In 2002, he  joined Pre-KG at Vel’s Vidyashram.  His school opened on June 12th and I was expecting my second kid anytime then.!! In spite of elders at home opposing to my visit to his school along with Vignesh and my husband, I went to the school to see how Vignesh was!

There were 8 sections with around 40 children in each.  Parents were crying along with their tiny tots in many cases(read myself too!!) At the stroke of the bell, all parents were asked to move out of the class and each class was under the control of two teachers and two helpers!! The class lasted for less than an hour.  Most kids came out highly relieved to see their parents or other known faces.  Vignesh cried for almost the entire year!!

Today, he didn’t even bother to wave “Bye” to me while waiting for his bus to come….The moment his bus came, he jumped into it to see his schoolmates whom he had not seen during the summer holidays…

Love you my darling!! It is great to see you grow up. It has been wonderful ten years that has passed by and I am a proud mother of a young boy who is stepping into his teens!!

Mocking at his “MOCK” exams!!

Vignesh, in Class VII is having his mock exams from today throughout this week. It seems that it is a preparatory test for the actual Final exams that begin on March 7th.  We are planning for our long pending vacation from this month end till March 5th, which means that he may not be able to actually “prepare” for his finals.  Although the Big Boss, Mr. V was apprehensive about this trip, the smaller V promised his dad about his dedication, devotion and such things and made his dad agree to the trip.  He also told us that he would prepare meticulously for his “mock”s so that it would be a cake walk for him during his actual finals!

Poor Mom and Dad, we are, we agreed to his deal and forgot about the same. There was a team trip on Saturday with my team and he happily agreed to be part of it along with his brother and few other kids too!! Had a great adventurous and tiring day till night and just dropped off to bed as soon as we came home…Yesterday too, he never opened his mouth about the mocks starting today.  Slowly, as the evening turned into night, he was trying to read his book along with watching some crap movie on TV, I questioned him on the starting date of the exams. He coolly replied, “Don’t you know that I open my book only when the exams dawns the next day?” I was totally bowled by his answer.

I am at a loss whether to change myself into a mom who keeps nagging her children about every other stuff that happens in the school or just leave him know what he ought to d0!!

A budding business magnet!!

Last week, my kids had Children’s Day celebrations at their school.  There were many competitions like Poster making, Collage, Handwriting etc.  Karthik, in his usual style, participated with great enthusiasm and wasn’t worrying much about not getting prizes in any of them.  That evening he came home and was beaming with glow to tell me about his newly formed thought.  He couldn’t resist himself that he didn’t even bother to take off his shoes/uniform etc.  He said he has torn some 10-12 pages from his rough note book and has written a comic and drawn all relevant pictures and coloured them too!! He wanted me to take around 25 colour xerox of the same.  I asked him about the purpose and he said in a cool tone that he has planned to sell those copies to his teachers, fellow students as well as a few friends in our flat.  He had already imagined of making money through this venture, and if this succeeds, he said he wanted to write more such comics!! A budding business man he is!! I think he might emulate his dad!!

My younger one’s dream at school became true, but was shortlived!!

Karthik is always known to be notorious wherever he is.  His behaviour is the same at school too!! There have been instances where not even a single week has passed by without any complaints from his class teacher or other subject teachers… From this year beginning, he has been eying on the post of CLASS-PREFECT in his class. I asked him what it was, and pat came the reply that it was the post of Class Leader.  I was trying to make him understand that the post would be given only to responsible kids.  He immediately responded saying that there had been kids who were naughty but have been in this post..

At last, this Monday, K was extremely delighted to have this post Class Prefect awarded to him.  His face was gleaming with joy…We all enjoyed that day.  I was mentally preparing him to be more responsible in class, and reduce his mischief at least for the period he held his post etc.  Tuesday morning was the most easy of all days for K to get ready for school. He  started off very well behaved and was wearing the badge, “Class Prefect” and that too with a pretty smile.  Things didn’t go smooth for him that day at school. That evening, when K returned home, his face was dull and he was almost about to burst out. He said his teacher had  took back the post as he was giggling with his friends during one of the free periods that day when no teacher was around.  What a tragedy!! I too felt bad for him and made him understand why the teacher had done so.  K might have felt bad about the day’s happenings. The next day he had been good at school and as a result, the teacher had once again made him Class Prefect.!! Hope he continues to be one for a few days at least!!

என்ன கொடுமைடா இது!!

டைட்டில் பயங்கர  ‘கிக்’கா இருக்குல்ல!! இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி என் பசங்க ஸ்கூல் முடிந்து வீட்டிற்கு வந்ததும் நானும் வராத காரணத்தால் (உள்ளுக்குள்ள ஒரே குஷியாய் இருந்திருக்கும் போல!!) என் கைப்பேசியில் என்னை அழைத்தனர். சின்னவன் கார்த்திக் அவனது வழக்கமான பள்ளிப் புகார்களை வாசித்து முடித்த பின் நான் எப்போது வருவேன் என்று கேட்ட பிறகு தன் அருமை அண்ணனிடம் தொலைப்பேசியைக் கொடுத்தான். அண்ணன் தன் முறைக்கு தான் தன் வகுப்பில் கணிதத்தில் இரண்டாவது அதிக மதிப்பெண் என்றும் கூறினான்.  அதைக் கேட்டு கண்டிப்பாக நான் அவனைப் பாராட்டி இருக்க வேண்டும். அதிலும் நான் அவனோடு துளியும் உட்காரவில்லை அவன் பரிட்சைக்குத் தயார் செய்யும் போது.!! மேலும் என் தாய் தந்தையர் இருவருமே என்னையும் என் அண்ணனையும் ரொம்ப “டார்ச்சர்” செஞ்சதில்லை! என் தந்தை நாங்கள் கொண்டு வரும் விடைத்தாளை என்ன மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறோம் என்று கூட பார்க்காமல் கையொப்பமிடும் ரகம். அவருக்கு மகளாகப் பிறந்தும், நான் விக்னேஷிடம், “என்ன இருந்தாலும் ஒரு கணக்கு வாத்தியாருக்கு மகனாய்ப் பிறந்தும் நீ இப்படி முதல் மதிப்பெண் வாங்கத் தவறியிருக்கக் கூடாது” என்றேன். அவன் ஒரே போடாக, “அம்மா! நீ எழுதி முதல் மதிப்பெண் வாங்கவில்லை என்றால் அர்த்தம் இருக்கு! எனக்கு நான் வாங்கிய மார்க் போறும்” என்றதும் நான் ஆனேன் கப்சிப்.!!