குழந்தைகளுக்கு நான் மாத்திரை கொடுக்கும் விதம்!!

என் பசங்க இருவருக்குமே இன்று வரை மாத்திரை கொடுப்பது என்பது மிகக் கடினமான விஷயம். சின்னவன் கார்த்திக்காவது ஒரு கட்சியில் சேர்த்துக்கலாம். சற்று நாள் முன்பு வரை, மாத்திரைகளை மிட்டாய் போல நன்றாக கடித்து சாப்பிட்டுவிடுவான். இப்போதெல்லாம் அவனும் மாத்திரை சாப்பிட கஷ்டப் படுகிறான்.

நான் கையாளும் முறை என்ன தெரியுமா? அவர்களை வாயைத் திறந்து, நாக்கை நீட்டுமாறு கூறி, மருந்தை, கிட்டத்தட்ட தொண்டை வரை என் இரு விரல்களால் எடுத்துச் சென்று போட்டுவிடுவேன்.  அதைப் பார்க்கும் என் கணவர் கண்ணில் நீர் பெருகாத குறை தான். “ஏண்டி, நீ விட்டா, அவன் வயித்துக்குள்ளயே போய் போட்டு விடுவே போல இருக்கே!” என்பார்.

ஆனால், பசங்க இருவரும் நான் இந்த முறையில் மாத்திரை கொடுப்பதை மறுப்பதில்லை.

Advertisements

Sickening Saturday School!

My kids always want to stay away from school.  They are happy whenever a holiday is declared.  Last week passed by easily as they knew that school was to be closed for 5 days starting from Friday, being Varalakshmi Vritham, till this Tuesday which was marked Aavani Avittam, as per Hindu calendar.  Wednesday, being the day to perform a minimum of 1008 Gayathri japas, their school was supposed to open by 10 a.m. Rain gods granted them holiday that day too.

Owing to all these holidays, the school is planning to work for a few Saturdays beginning today.  Both Vignesh and Karthik, weren’t in a mood to go to school today.  It was so tough to wake them up today morning.

After promising them a mouth watering grilled sandwich followed by a delicious scoop of icecream at Cream World outlet today evening once they are back from school, half-heartedly they went to school.

I shared this story with my students.  They all supported the kids and said they too felt bored to come on Saturdays…

To hell with school on Saturdays!!!

Varalakshmi Vritham 2010 – A quick glance

Varalakshmi Vritham, is a religious function celebrated by the TamBram women, especially Iyer community.  It falls during the Shravana month of the Tamil Calendar, on a Friday.  The practice of performing this puja, depends on their ancesteral path.  In my father’s side, they do not have the habit of doing this puja, whereas my husband’s side, they do perform this in a very grand manner.  My husband is very deep rooted in Hindu religion, and he loves Varalakshmi Vritham.  Whatever time, the previous night of the puja, he comes back, he stays put up and fixes the Amman Mandapam, and decorates it with the traditional banana tree, mango leaves etc.

This year too, it was a great day!

Kalasam with Amman, placed inside the mandapam made for her

Oh Godess Lakshmi, Please come into our house

Lakshmi Raave maa intiki

“Why do we pay tax?” – a fitting reply by Karthik…

Yesterday, was another haunting Wednesday, as both Vignesh and Karthik had their cycle test on the tough subject Social Studies(History, Geography and Civics) and EVS(Science and Social Studies together) respectively.  The previous day evening, Vythi, myself and of course, the two kids, we all went for a test drive of Chevy Beat and Spark to a nearby Chevy showroom.  Although it got over around 6:30 p.m., Vythi was of the opinion that we should also go to the Maruti showroom to check on their suite of cars to suit my needs.  I strongly opposed that for the very fact that the kids had exams the next day.  But both of them were very confident that they were well prepared for their exams.  I wasn’t quite sure because, the previous night, Karthik was ready with almost 95% of his portions, whereas Vignesh was OK for around 80% of the lessons.  Of course, he was in Class VI, and had very lengthy lessons to read.  But none gave their ears to my words, and we spent another 1 to one and a half hours at ABT Guindy, and came back home at 8 p.m.  The kids had dinner, tried to revise for sometime, and went to sleep.

Yesterday evening, I was waiting anxiously for their school van to drop them at home.  To my disappointment, the van came very late and the kids got down.  The next moment, I asked them about how well they performed in their tests.  Vignesh replied that he might score above 35 out of 40.  Karthik in his usual style said, “Ma, the paper was ‘sappa easy‘, meaning way too easy for me.  I wrote everything correctly.  Only one question I am doubtful.”

I asked him which was the question that he found as tough, to which he replied “What is Tax?” .  I snubbed him, stating that we had studied it the previous night.  He replied, “Amma, I wrote that part.  There was a second part, which we haven’t studied at all.  The question was “Why do we need to pay tax?”  I too remembered that we hadn’t read anything about this in the entire lesson.  These type of thought-provoking questions are a trademark of The PSBB group of schools.

I was curious to know what Karthik had answered.  I first told him, “Hey, did you answer something to that question or did you leave that one?” He replied, “I thought for a long time and then, I wrote ” We need to pay tax to get loans later”.  The moment myself and Vythi heard that answer, we burst into laughter.

I am very proud of my son’s answer.  He is probably going to become a Financial Analyst in his future….