கெட்டது இராத் தூக்கம், IPL போட்டிகளால்!!

மார்ச் 12, 2010 வரை, தினமும் தூங்கச் செல்ல, என் இரு வாண்டுகளும், இரவு 10 அல்லது 11 மணியானாலும்,  ஏதாவது காரணம் தேடிக் கொண்டிடுப்பார்கள். சில sample காரணங்கள் : “பசிக்கிறது!!(சாப்பிட்டு சிறிது நேரமே ஆகியிருந்தாலும்!!); அல்லது “ஒன் பாத்ரூம்/டூ பாத்ரூம் (இதற்கு நாம் கண்டிப்பாக எதிர்ப்பு சொல்ல முடியாதே!!) ; கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது கதை சொல்லுப்பா, அல்லது சொல்லுமா; இப்படி பல.

இப்போதோ, தினமும் IPL போட்டியைச் சாக்காக வைத்து, தூங்க 12 மணியாக்கிவிடுகிறார்கள்.  காலை என்னாலயே 5:30 மணிக்கு எழ கஷ்டமாக இருக்கிறது. விக்னேஷை 6 மணிக்கும், கார்த்திக்கை 7 மணிக்கும் எழுப்புவதற்குள், என் ப்ராணனில் பாதி செலவழிந்து விடுகிறது.  ஸ்கூல் விடுமுறை தொடங்க இன்னும் பல நாட்கள் இருப்பதால், எனது இந்த புதிய கவலை மேலும் சில நாட்கள் தொடரும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s