அண்ணா!! கூப்பிடுவதில் தகறாறு!!

கார்த்திக் சிறு வயதிலிருந்தே, விக்னேஷை “அண்ணா” என்று கூப்பிடுவது வழக்கம். பேசும் போது, ஆங்காங்கே, “டேய், வாடா, போடா” என்றும் கூறுவான்.  சில நாட்களாக, தன் அண்ணனை, “அண்ணா” என்று கூப்பிடாமல், பேர் சொல்லியே கூப்பிடிகிறான்.  அது, நான், என் கணவர், விக்னேஷ் என்று அனைவருக்கும் ஆத்திரமூட்டுகிறது. நான், நேற்று, நல்ல விதமாக, கார்த்திக்கிடம், இந்த விஷயம் பற்றி கேட்க, அவன் படு casual-ஆக, “அண்ணா மட்டும் என்னை பேர் சொல்லி கூப்பிடலாமாம்!, நான் மட்டும், ஏன் பேர் சொல்லக் கூடாது” என்றான். எங்கே போய் சொல்லுவது??

Advertisements

Was down with food poisoning for two days, and still looking forward to Pongal!!!

I hadn’t been well for the past two days.  Was not able to go to office, since I had a worst stomach upset.  Yet, tommorrow is Bhogi, and the next day, being Pongal, I am looking forward to the festive days. I love Bhogi, first of all, because it is my only brother’s birthday.  I still remember those young years, when I used to surprise my dear brother with cards, at unimaginable places. Next to it, is the unbeatable food that day, the menu goes like Paruppu vadai, poli, payasam, sambar, avial or kootu, poriyal, appalam, etc. etc.

Tomorrow, I am planning to do paruppu vadai, and if time permits, Poli too, before rushing to office.  The kids, have holidays right from tomorrow till Sunday.  Monday, being my cousin’s wedding at Bangalore, they are taking that day too off, which makes them have six full days as holidays.

Happy New Year 2010!

Dec. was a very hectic month. Although, Vignesh, reached a milestone tenth birthday on Dec. 7th, and his music exam results were too good, nothing else worked well.  Many were sick in my family including myself.  More trips to the hospital, worries etc., were add-ons that we had to bear with.  The last day of the year, was however, great.  I had  a tough day at office, running pillar to post, but the evening emerged with a sweet news, that my cousin brother’s daughter Ramya gave birth to a beautiful boy baby.  I have officially become the youngest Athai-paati yesterday.

We pray for a peaceful new year, and a memorable one